ПЕРЕВОД

ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, ДОРОГОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ!НАДЕЮСЬ,ЭТИ МАТЕРИАЛЫ ПОМОГУТ ТЕБЕ В УЧЕБЕ ИЛИ ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА! УДАЧИ!

воскресенье, 15 июня 2014 г.

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ЭПОХА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

7 класс
УЧЕБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

3. Tööleht.
4. Püüa meeles!
4.-10. sajand - varakeskaeg. Ida-Rooma ehk Bütsantsi domineerimine, Läane-Euroopas Frangi riigi ja feodaalkorra kujunemine, roomakatoliku kiriku tugevnemine, romaani-germaani kultuuri kujunemine. Perioodi lõpetab 9.-11. sajandi kriis, Frangi riigi lagunemine ja invasioonide ajajärk.


11.-14. sajand - kõrgkeskaeg. Püha Rooma keisririik, ristisõjad ja kommete peenenemine Euroopas, aga ka linnakultuuri kujunemine, tuge¬va keskvõimuga riikide kujunemine Prantsusmaal ja Inglismaal. Perioodi lõpetab saja-aastane sõda ja 1347-1369 suur katkuepideemia (Must surm).

15.-16. sajand - hiliskeskaeg. Iseloomulikeks joonteks on kriisid kirikus ja ühiskonnas, läane-kristluse lõhenemine, tsentraliseeritud riikide teke.

5.  ИНТЕРАКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

ТОЧКА ОТСЧЕТА ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ
ТОЧКА ОТСЧЕТА НОВОГО ВРЕМЕНИ И КОНЦА СРЕДНИХ ВЕКОВ

РАБОЧИЙ ЛИСТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО   

 10 класс

Tunniplaan


2. Tunniesitlus.
1 вариант- 10 класс

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.